پنجشنبه 28 تير 1403
شورای دبیران

 

              


دبیر کل
محمد علی رجبی 
دبیر اجرایی
عبدالرحیم سیاهکارزاده

         

 

   


دبیر همایش و مقالات علمی
محمد خزایی


 
دبیر سفال و سرامیک
منیژه آرمین

 
دبیر نقاشی
غلامعلی طاهری


دبیر نگارگری
خشایار قاضی زادهدبیر تصویر سازی
علی هاشمی شهرکی


دبیر خوشنویسی
حسین غلامی


دبیر کاریکاتور
مسعود شجاعیدبیر گرافیک(پوستر)
احمد آقا قلی زاده


دبیر عکاسی
محمد مهدی رحیمیان


دبیر مجسمه سازی

نادر قشقایی  


 

 
دبیر فیلم
حیدر رحیمی