پنجشنبه 28 تير 1403


بیانیه هیأت داوران بخش بیداری اسلامی و عدالتخواهی جهانی


برگزیدگان بخش ویژه جشنواره چهارم

نقاشی

      
                    منصوره محمدی                                               مصطفی فرج آبادی یزدی                                       معصومه صمدی
                    برگزیده مشترک                                                     برگزیده مشترک                                            برگزیده مشترک             


 خوشنویسی

    
              
سید حیدر موسوی                                                 حمید جعفری                                           صابر صفایی
                   برگزیده مشترک                                                  برگزیده مشترک                                        برگزیده مشترک


                                                                           
                                                                                                  احمد احمدی
                                                                                               برگزیده مشترک


 نگارگری

     

                     مینا صدری                                                  روح‏اله پروین                                           یوسف حسینی
                 برگزیده مشترک                                             برگزیده مشترک                                         برگزیده مشترک

                                      
                                                مهدی فرخی                                                           پرویز حاصلی
                                             برگزیده مشترک                                                        برگزیده مشترک


  عکاسی

 مجید سعیدی(مجموعه عکس)                             
برگزیده مشترک


    

    

پویان طباطبایی(مجموعه عکس)
برگزیده مشترک

    

    

                                                                          

 مهدیه‏السادات میرحبیبی(مجموعه عکس)
برگزیده مشترک


                  
 
        


 محمد اخلاقی
برگزیده مشترک
  

                         


سفال وسرامیک

        
                      فربد همت آزاد                                                حبیب دانایی‏فرد                                   معراج نورمحمدی
                     برگزیده مشترک                                             برگزیده مشترک                                       برگزیده مشترک

                                                                     
                                                                                         سکینه آقانسب  
                                                                                         برگزیده مشترک     

         
 مجسمه سازی  

           
                  سهیلا تنباکوزاده فرد                                                محمد عدیلی‏پور                                            صدیقه مدنی
                     برگزیده مشترک                                                   برگزیده مشترک                                           برگزیده مشترک

                                                                      
                                                                                          مهدی اشرفی ورزیده
                                                                                             برگزیده مشترک


 
پوستر

    
               محسن فتاحی دره شیر                                امیر حسین عبادیان دهکردی                          مجتبی میرزا محمدی‏ها
                  برگزیده مشترک                                        برگزیده مشترک                                              برگزیده مشترک

                                                                   
                                                                                     نفیسه شعبانی
                                                                   برگزیده مشترک


 تصویرسازی

 مجید ذاکری یونسی(مجموعه اثر)
  برگزیده مشترک

                                     

 
میترا عبدالهی
 برگزیده مشترک


                                           

 مهدی پرستار شهری
  برگزیده مشترک


        

 
 کاریکاتور

                                         
                                        
ناصر مقدم                                                                            مجید امینی
                                              برگزیده مشترک                                                                     برگزیده مشترک

                                                  
                                            معمر اولکای(ترکیه)                                                               جیتت کاستانا(اندونزی)
                                              برگزیده مشترک                                                                     برگزیده مشترک