جمعه 29 تير 1403
موزه هنرهای معاصر


آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی فجر 

دوشنبه 10 بهمن ماه 1390

موزه هنرهای معاصر تهران


عكاس: احمد نشان

عكاس: احمد نشان    عكاس: احمد نشان

  عكاس: احمد نشان   

 عكاس: احمد نشان    عكاس: احمد نشان  

  عكاس: احمد نشان 

عكاس: احمد نشان  عكاس: احمد نشان 

   

عكاس: احمد نشان    عكاس: احمد نشان

  عكاس: احمد نشان 

عكاس: احمد نشان  عكاس: احمد نشان