جمعه 29 تير 1403


بیانیه هیأت داوران در بخش آزاد چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر


برگزیدگان بخش آزاد جشنواره چهارم


بخش نقاشی

     
                    علی ترقی جاه                                         علی میرآقاسی                                              طهمورث بهادرانی
                    برگزیده مشترک                                      برگزیده مشترک                                               برگزیده مشترک
             
       
                مهروژ محمودی                                                    فرزین راه نشین                                                       شیما خشخاشی
               برگزیده مشترک                                                  برگزیده مشترک                                                        برگزیده مشترک


بخش خوشنویسی

گرایش نستعلیق

        
                     حمید جعفری                                             سید حیدر موسوی                                           مجتبی شریفی
                    برگزیده مشترک                                           برگزیده مشترک                                             برگزیده مشترک

      
                مصطفی عابدینی                                         سید پیمان سادات نژاد                                                 علی دایم امید
                 برگزیده مشترک                                               برگزیده مشترک                                                    برگزیده مشترک 


گرایش شکسته نستعلیق

    
               سید علی فخاری                                                بهادر پگاه                                                           رضا امینی
                     نفر اول                                                     نفر دوم مشترک                                                 نفر دوم مشترک

   
            سید محمد سید نطنزی                                      ذبیح‏اله لولایی مهر                                    پوریا پورمشکی
              نفر سوم مشترک                                             نفر سوم مشترک                                     نفر سوم مشترک

گرایش ثلث و نسخ

      
                    علی ایرانی                                                  صابر صفایی                                            مصطفی رضایی                                        
                 نفر اول مشترک                                            نفر اول مشترک                                          نفر دوم مشترک

  
                     حسین نجفی                                               مجید داستانی                                           امیر حق گشا      
                    نفر دوم مشترک                                             نفر دوم مشترک                                        نفر سوم مشترک

    
               ابوالفضل خزاعی                                              فرهاد شیرخانی                                            محسن  عبادی      
              نفر دوم مشترک                                              نفر سوم مشترک                                            نفر سوم مشترک      
                                                                                       
                                                                                     ناصر طاووسی                                                                       
                                                                                  نفر سوم مشترک                                                                                                                 

                                                                       محمد تقی اسدی شیخ احمدلو
                                                                               نفر سوم مشترک
 

گرایش‏های نوین          
                        مریم کرمی                                                   فایق خالدی
                    برگزیده مشترک                                              برگزیده مشترک
            
           
                     علیرضا کریمپور شیرازی                                     حمید رضا قمی‏نژاد
                         برگزیده مشترک                                               برگزیده مشترک


سفال و سرامیک

    
                       فاطمه قربانی                                                 فرنوش فروغی                                          دریا علیشاه
                    برگزیده مشترک                                               برگزیده مشترک                                        برگزیده مشترک

   
                   مهیا مقیمی‏نژاد                                             سارا تندیور                                       کوروش آریش
                  برگزیده مشترک                                          برگزیده مشترک                                    برگزیده مشترک

         
                       فهیمه رمضانی                                             ماهان مهری (هنرمند خردسال)
                      برگزیده مشترک                                                       تقدیر ویژهنگارگری

بخش نقاشی ایرانی

   
                    پریسا رحمانی                                           احسان افشار                                         فرنگیس یادگار
                        نفر اول                                                     نفر دوم                                                  نفر سوم
 
بخش گل و مرغ

      
                     مهدی ایرانی                                             محمد رضا آقا میری                                           علیرضا قزی
                        نفر اول                                                    برگزیده مشترک                                           برگزیده مشترک

          
                           بهمن شریفی                                                الهه زارع
                         برگزیده مشترک                                          برگزیده مشترک


بخش تذهیب

      
                 مهرداد راستین                                             نسرین آقامیری                                        مریم لبانی مطلق
                برگزیده مشترک                                           برگزیده مشترک                                          برگزیده مشترک


 مجسمه سازی

     
                    آتنا اخوان                                              محمد مهدی آشوری                                     وجیهه اسماعیلی
                     نفر اول                                                      نفر دوم                                                       نفر سوم

عکاسی

بخش جلوه‏های نور و رنگ در هنر قدسی

       
                ایوب رشیدی                                              حمیدرضا مجیدی                                       حسن الماسی
                     نفر اول                                                        نفر دوم                                                  نفر سوم

بخش چهره انسان در هزاره سوم

      
               حسین فاطمی                                                عباس کیخاونی                                    رضا نظام دوست
                    نفر اول                                                            نفر دوم                                                نفر سوم

پوستر

      
               مهدیه قاسمی                                          علیرضا عسکری‏فر                                       علی‏آقا حسین‏پور
              برگزیده مشترک                                           برگزیده مشترک                                           برگزیده مشترک


        
                 مسعود رستمی                                          سید محمد رضا برقعی                            توماس کیپکا(لهستان)
                 برگزیده مشترک                                                برگزیده مشترک                                      برگزیده مشترک


تصویرسازی

بخش کودک و نوجوان

      
                            ایلگار رحیمی                                            ایلگار رحیمی
                               نفر اول                                                       نفر اول


        
                            تهمینه خواجوی                                          تهمینه خواجوی
                                نفر دوم                                                     نفر دوم

                
                    سید میثم موسوی                                          سید میثم موسوی
                           نفر سوم                                                        نفر سوم

بخش بزرگسال

              
                         عاطفه ملکی جو                                       
                               نفر اول                                                                                                          

              
                          نوشین صفاخو                                                  نوشین صفاخو                                    
                              نفر دوم                                                          نفر دوم                                                

      
                           افشین باقری                                          افشین باقری
                             نفر سوم                                                  نفر سوم

کاریکاتور

 بخش آزاد

      
                مجید امینی                                           رائول فرناندو زولتا(کلمبیا)                                ولادیمیر نناشف(روسیه)
               برگزیده مشترک                                            برگزیده مشترک                                              برگزیده مشترک


 بخش چهره

       
                     آرش فروغی                                         سانتیاگو(پرتغال)                                          نسرین شیخی
                  برگزیده مشترک                                       برگزیده مشترک                                           برگزیده مشترک