پنجشنبه 30 فروردين 1403داوران بخش همایش چهارمین جشنواره بین المللی فجر آثار انتخابی را از میان 91 مقاله ارسالی، با عناوین ذیل بدون رتبه بندی اعلام می‏نماید:

1-درک گوهر هنر ایرانی ضرورت است. نویسنده: خانم شهرزاد صالحی‏پور

2-سیر تحول پوستر هایی از انقلاب اسلامی ایران. نوسنده:سید نظام‏الدین امامی فر

3-بررسی شکل گیری نمادهای جدید در پوسترهای دفاع مقدس. نویسنده:منصور کلاه کج