پنجشنبه 30 فروردين 1403
مکان های برگزاری


تهران :

1 . موزه هنرهای معاصر تهران
2 . موسسه فرهنگی و هنری صبا
3 . خانه هنرمندان
4 . فرهنگ سرای نیاوران 
5 . موزه امام علی (ع)


مراکز استان­ها :

مطابق برنامه ریزی دبیرخانه جشنواره ، آثار راه یافته به جشنواره در کلیه رشته ها در تمامی استان های کشور نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.


کشورهای خارجی :

طبق برنامه ریزی دبیرخانه جشنواره ، تعداد 10 کشور جهت برگزاری جشنواره پیش بینی گردیده است که متعاقباٌ نام کشورها اعلام خواهد شد.