چهارشنبه 8 آذر 1402
بازگشت
منيژه آرمين
متولد 1324 - تهران
كارشناس ارشد مشاوره تحصيلي از دانشگاه تربيت معلم
كارشناس روانشناسي از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
كارشناس مجسمه‌سازي از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  
سوابق:
بيش از سي‌سال تدريس و مشاوره در سطوح مختلف تحصيلي
27 سال فعاليت مطبوعاتي
29 سال فعاليت در زمينه قصه و رمان و كارهاي پژوهشي
بيش از سي‌سال فعاليت هنري در زمينه سفال و نقاشي
برگزاري بيش از پنجاه نمايشگاه گروهي و انفرادي در داخل و خارج از كشور
عضو هيأت مديره توسعه فرهنگي هنري آبي بيكران( سه دوره)
عضو هيأت مديره انجمن هنرمندان سفالگر ايران(دوره اول)
بازرس انجمن هنرمندان سفالگر ايران (دوره دوم)
عضو هيأت مديره انجمن قلم (دوره اول)
عضو شوراي سياستگزاري دو سالانه هشتم سفال و سراميك ايران
عضو هيأت انتخاب آثار در دو سالانه هشتم سفال و سراميك ايران
دبير اولين نمايشگاه ملي بزرگ زنان سفالگر ايران
دبير نهمين دو سالانه سفال و سراميك ايران
كسب چندين عنوان جايزه از نمايشگاه‌ها و جشنواره‌هاي معتبر
چاپ ده‌ها مقاله، گزارش و داستان‌هاي كوتاه و بلند در مطبوعات و جنگ‌هاي ادبي و پژوهش
مؤلف سيزده كتاب چاپ شده در زمينه رمان اجتماعي و تاريخي و زندگينامه هنرمندان