جمعه 29 تير 1403


بسمه تعالی

دریچه ای به شعائر « بیداری اسلامی و عدالتخواهی جهانی »

شعائر مقدس اسلامی که از زبان مومنین مسلمان جاری شده و جان های پاک این آزادگان برای تحقق این شعائر هدیه می شود، دارای معانی و عمقی است که از هر سو که بنگریم دریچه ای به فرهنگ متعالی اسلام می گشاید.

سیر تحولات جوامع انسانی در جهان معاصر، ضرورت احقاق عدالت را در همه شئون فراهم آورده و از سراسر جهان شعار عدالتخواهی، چنان پر آوازه شده که شرق و غرب سیاسی و فرهنگی جهان را به هم پیوند داده است. میادین شهرهای جهان، شاهد ندای عدالتخواهی و کسب حقوق حقیقی انسان است. آنچه عدالت را معنی می بخشد رسیدن به جایگاه شایسته و والای انسان است که همه فرهنگهای دینی، خصوصا در فرهنگ اسلامی، سرلوحه همه شعائر و مهمترین نوید ظهور منجی عالم «امام عصر (عج)» است.

هنرمندان هنرهای تجسمی همچون همه هنرمندان که همواره در جستجوی روزنه هایی برای ورود خیال لطیف خود به عوالم روحانی هستند تا عکسی از مه رویان بستان خدا را مشاهده کرده و بر پرده تصویر نقش زنند می توانند از عمق جان هایی که بر زبان انسان امروز جاری شده وارد شوند و به کنه و باطن آن دست یابند.

شعار بیداری اسلامی و عدالتخواهی جهانی که با خون هزاران شهید، هر روز عمیق تر و جانانه تر می شود گواه ظهور حقیقتی سترگ است که جان های خسته از ظلم فراگیر جهانی را امیدوار می کند.

در فرهنگ اسلامی، انسان به عدالت دعوت شده و عدالت نیز یعنی حق هر چه را بجای آوردن و هر که را بر جای نیکو و شایسته خود نشاندن. آزادگی انسان که جلوه ای از روح آزاد آفریده شده اوست تحقق یافته و از هر گونه بندگی که جز بر خالق پسندیده نیست آزاد شود.

در منظری دیگر، بیداری اسلامی یعنی نگاهی مجدد به دستاورد گرانقدر پدران و مادرانی که با عشق و ارادت قلبی خود به معبود، جلوه هایی از ملکوت وجودشان را به تمامی صور تمدنی از جمله هنرها و صنایع بدیع، برای بشریت بر جای گذاشته اند.

بیداری اسلامی یعنی نگاه دل آگاهانه به قرآن کریم و تجدید عهد با کلام الهی به منظور تحقق تمدنی که در آن، جایگاه محمود و والای انسانی مورد حرمت و احترام قرار گیرد و همه آحاد انسانی امکان سیر به تعالی وجودشان را داشته باشند تا با همدلی و هم‏سخنی، پیکر واحد بشری را در جامعه ای سراسر مهر و عطوفت تحقق بخشند.

با چنین رویکردی جای امیدواری است که هنرمندان هنرهای تجسمی در تمامی رشته های نه‏گانه با استمداد از خیال و ذوق سرشار خود مبدع آثاری شوند که هر یک از آنها، بخشی از این تحول تاریخی را به نمایش بگذارد. در چنین وضعی است که هنرمندان، تجسم زمانه خویش و زبان انسان معاصر می شوند و دل های نا آرام و تازه بیدار آنها را آرام و امیدوار می سازند.


                                                                                          به‏ امید توفیق تمامی هنرمندان هنرهای تجسمی
                                                                                          دبیر خانه چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر