پنجشنبه 28 تير 1403
بیانیه هیأت داوران بخش فیلم

برگزیده بهترین فیلم:

کاندیداهای این بخش

« داستان سیمرغ» (به تهیه‌کنندگی سعید رشتیان)

« زندگی در تصویر» (به تهیه‌کنندگی موسسه تصویر شهر)

« بهترین مجسمه دنیا» (به تهیه‌کنندگی حبیب احمدزاده)

تندیس طوبای زرین، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال وجه نقد تعلق می گیرد به فیلم

«من یک نشانهام» به تهیه‌کنندگی جناب آقای میثم شاهبابایی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

برگزیده برگزیده بهترین پژوهش:

کاندیداهای این بخش

«تناسب طلایی، معیار خداوند در خلقت» (دکتر حبیب‌الله آیت الهی، قاسم کشاورزی و علیرضا زارع)

«عکس ناتمام (بهمن جلالی)» (عمید راشدی و تورج ربانی)

«نقشبندان» (امید بلاغتی و ستاره بهمنی)

تندیس طوبای زرین، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال وجه نقد تعلق می گیرد

به فیلم «خاطرات روی شیشه» جناب آقای مهرداد زاهدیان

برگزیده برگزیده بهترین کارگردان:

کاندیداهای این بخش

روبرت صافاریان (تهران در عکس)

عمید راشدی و تورج ربانی (عکس ناتمام (بهمن جلالی) )

میثم شاه‌بابایی (من یک نشانه‌ام)

تندیس طوبای زرین، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال وجه نقد تعلق می گیرد به فیلم

«داستان سیمرغ» سرکار خانم مریم حق پناه کارگردان

همچنین هیات داوران دیپلم افتخار بهترین تدوین خود را اهدا می کند

به آقای کریم فائقیان برای تدوین «کوچه آلبالو»

و

دیپلم افتخار بهترین تصویربرداری را اهدا می نماید

به آقای:«علی همراز» برای «دیوارهای شهر من»

و تقدیر ویژه می نماید از فیلم «زندگی» به کارگردانی «صمد اسکندری»