پنجشنبه 28 تير 1403
شرایط پذیرش مقالات


1 . مقالات ارسالی برای شرکت در این همایش نباید قبلاٌ در جایی ارایه و منتشر شده باشد.

2 . نوشتارها در قالب مقاله علمی- پژوهشی تنظیم و ارسال گردد.

3 . زبان مقالات برای همایش چهارمین جشنواره بین­المللی هنرهای تجسمی فجر باید فارسی یا انگلیسی ،با رعایت شیوه نوشتاری زبان مربوطه باشد.

4 . مقالات باید شامل چکیده، کلید واژه، مقدمه، متن ، نتیجه گیری و منبع بوده و مرتبط با یکی از محورهای همایش تنظیم شده باشد.

5 . مقالات در محیط word حروف چینی شده و تصاویر با کیفیت dpi 300 و در قطع A4 و مرتبط با موضوع مقاله باشد.

6 . هر شرکت کننده می­تواند تنها یک مقاله را با ذکر ارتباط آن با یکی از محورهای پنجگانه برای همایش ارسال کند.

7 . مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، در ابتدا نام نویسنده اصلی به عنوان نویسنده مسئول و سپس نام دیگر نویسندگان به ترتیب اولویت در زیر نام نویسنده اصلی درج شود.

8 . درج نام نویسنده، شماره تلفن، نشانی الکترونیکی، نشانی پستی و برای اعضاءٍ هیئت علمی، ذکر مرتبه علمی و نام دانشگاه الزامی است.

9 . ارسال خلاصه مقاله که در آن ،موضوع و محور مربوطه،هدف و فرضیه مورد نظر نویسنده به روشنی توضیح داده شده باشد، قبل از ارسال اصل مقاله اصلی الزامی است.

10 . نتایج پذیرش خلاصه مقالات از طریق سایت جشنواره و نشانی الکترونیکی نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد.

11 . علاوه بر انتشار کتابچه خلاصه مقالات پذیرفته شده،کلیه این مقالات چاپ و منتشر و برای نویسندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده نسخه ای ارسال می­شود.

همایش علمی:

دبیر علمی همایش: دکتر محمد خزایی

دبیر اجرایی همایش: بهمن نوروززاده چگینی

قرن بيستم عصر ظهور جنبش‌ها و مكاتب مدرنيستی در هنر غرب است. مكاتبي كه از سنّت‌هاي هنري گذشته مي‌گريختند و تلاش مي‌نمودند بر پايه فلسفه‌هاي نوين آثاري هنري متناسب با شرايط موجود پديد آورند. در ايران و بيشتر كشورهاي اسلامي بعد از دهة بيست خورشيدي مدرن‌گرايي به عنوان روحيه غالب در حركت‌هاي فرهنگي جامعه پذيرفته مي‌شود و حتي حمايت نهادهاي رسمي آن را تقويت مي‌نمايد.

با سقوط حكومت پهلوي و ظهور انقلاب اسلامي در سال 57، شرايطي به وجود آمد كه بسياري از هنرمندان جوان علی رغم جو حاکم قبل از انقلاب، بر اساس عناصر هنر ايراني و فضاي معنوي همسو با فرهنگ اسلامي، شاكله هنر انقلاب اسلامي را پي نهند و آثار بديعي در عرصه هاي مختلف هنري به وجود آورند.

در حقیقت، هنر هاي تجسمي انقلاب اسلامی را بايستي يكي از دوره هاي درخشان این هنر در تاريخ و فرهنگ انقلاب اسلامي ايران بشمار آورد. به همین دلیل هنر هاي تجسمي انقلاب اسلامی از منظرهای مختلفی قابل بررسی هستند.

محورھاي ھمايش

موضوعات مرتبط با محورھاي ھمانديشي چھارمين جشنواره بين المللی ھنرھای تجسمی فجر اين دوره با تأكيد بر یافته های جدید در زمینه بررسی تحولات ھنرھاي تجسمي انقلاب اسلامی جهت ارايه مقاله علمي به شرح ذیل می باشد:

1- بررسی تحولات و دستاوردهای هنرهای تجسمی ایرانِ پس از انقلاب اسلامی

2- پژوهش های تطبیقی میان هنرھاي تجسمي امروز ایران و تحولات جهانی هنر

3- نظریه پردازی در اصول و مبانی اندیشه هنر دینی در حوزه ھنرھاي تجسمي

4- گرایشات معنوی هنر در جهان معاصر با تاکید بر ھنرھاي تجسمي

5- بررسي زمينه ھاي احياء ارزشھاي والاي ھنر ايراني و اسلامي در ھنر معاصر ايران

6- شناسایی منابع و مکتوبات غنی هنر ایران و معرفی آنها

7- نقد و بررسی وضعیت آموزش هنرهای تجسمی قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی

8- نقد و بررسی تحولات هنرهای تجسمی معاصر ایران با تاکید بر هنر دوره انقلاب اسلامی

شرايط پذيرش مقالات:

- مقالات ارسالي براي شركت درچهارمین جشنواره بين المللي ھنرھاي تجسمي فجر می بایستی مرتبط با يكي از محورھاي همایش باشد و قبلاً در جايي منتشر و ارايه نشده باشد.

- نوشتارھا بايستي در قالب مقاله علمي - پژوھشي تنظيم و ارسال و زبان مقالات ھمايش فارسي و انگليسي می باشد

- مقالات شامل چكيده، كليد واژه، مقدمه، متن ،نتيجه گيري و چكيده انگليسي می باشد (مقالات می بایستی در محیط word حروفچینی وتصاویر مرتبط با كيفيت300 dpi همراه با CD به دبیرخانه جشنواره ارسال شود).

- ھر شركت كننده مي تواند تنھا يك مقاله در ارتباط با يكي از محورھاي ھمايش ارسال نماید.

- ذکر نام نويسنده، شماره تلفن، آدرس ايميل، آدرس پستی، مرتبه علمي(براي اعضاء ھيأت علمي) الزامي و مقالاتي كه بيش از يك نويسنده دارند، نام نويسنده مسئول در مقاله درج شود.

آخرین مهلت دریافت مقاله: آخر وقت اداری روز پنج شنبه 29دی

زمان برگزاری همایش علمی: روز های 11 و 12 اسفند