پنجشنبه 28 تير 1403
شرايط و مقررات كلی


 • شركت در چهارمین جشنواره بين‌المللی هنرهاي تجسمی فجر ، براي تمامی هنرمندان آزاد است.
 • بخش‌های نقاشی، مجسمه­سازی، سفال و سراميك، نگارگری و خوشنويسی به­صورت 2 مرحله‌ای (انتخاب اوليه بر اساس تصاوير ارسالی و انتخاب نهایی از اصل اثر) صورت می‌پذيرد. لذا اعلام اسامی مرحله اول به عنوان پذيرش قطعی تلقی نمی شود و شركت‌ كننده طبق تاريخ اعلام شده بايد اصل اثر را به دبيرخانه تحويل نمايد. در غير اين صورت از جشنواره حذف خواهد شد.
 • جهت ثبت‌نام، تكميل فرم شركت و ارسال تصوير آثار به سايت WWW.IVAFESTIVAL.IR بخش ثبت ‌نام مراجعه نماييد.
 • اطلاعات فرم شركت و برچسب‌هاي مربوطه در تهيه مطالب انتشاراتی و نمايشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، لذا صحت اطلاعات ارسالی بر عهده شركت‌كننده است.
 • كد ثبت‌نام اعلام شده توسط سايت به منزله ارتباط دبيرخانه با شركت‌كنندگان است.
 • تكميل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرايط و مقررات جشنواره است.
 • به كليه شركت‌كنندگانی كه آثارشان به نمايشگاه راه يابد، گواهي شركت و كتاب الکترونیکی تعلق خواهد گرفت.
 • استفاده از آثار نمايشگاه برای چاپ در كتاب و ساير اقلام انتشاراتی و تبليغاتی کتاب الکترونیکی، بانك اطلاعاتی و برگزاری نمايشگاه با ذكر نام صاحب اثر براي برگزاركنندگان مجاز است.
 • تصميم‌گيری در خصوص موارد پيش‌بينی ‌نشده بر عهده دبير کل و دبیر اجرايی جشنواره است.
 • دبیرخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی ناشی از ارسال و پست آثار نخواهد داشت.
 • ‌شركت‌كنندگان در بخش‌هاي نقاشی، مجسمه­سازی، نگارگری، سفال و سراميك و خوشنويسی، می توانندحداكثر دو هفته پس از اتمام نمايشگاه ، آثارشان را تحويل بگيرند، در غير اين صورت هيچ مسؤوليتی به عهده دبيرخانه نخواهد بود.

آثار ارائه شده باید در دو سال گذشته تولید و در جشنواره های گذشته فجر شرکت نکرده باشد.