پنجشنبه 28 تير 1403
 جمال رحمتی:باید از جشنواره های تجسمی حمایت کنیم بازگشت

 

 اثري درباره قذافي را در جشنواره ارائه كردم

یکی از کارتونیست های شرکت کننده در بخش مدعوین چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزاری چنین جشنواره هایی را نشانه ای از دغدغه مسوولان فرهنگی کشور دانست و گفت که باید از چنین حرکت هایی حمایت کرد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، جمال رحمتی، کارتونیستی که اثرش در بخش مدعوین به نمایش گذاشته شده است، گفت:«من یکی از کارتون های مطبوعاتی ام را که همزمان با تحولات لیبی در یکی از نشریات منتشر شده بود، به جشنواره ارسال کردم.»

وی افزود:«این اثر درباره قذافی، رهبر سابق لیبی است و در سال جاری به تصویر کشیده شده و چون یک موضوع تازه است، دوست داشتم این اثر نمایش داده شود.»

رحمتی درباره تاثیر برگزاری جشنواره تجسمی فجر عنوان کرد:«نفس حرکت هایی از این دست بسیار خوب است چون بيانگر دغدغه مسوولان فرهنگی کشور برای ایجاد تکاپو در جامعه هنری است و به همین خاطر باید از چنین جشنواره و جریان هایی حمایت کرد.»

وی درباره حضور افراد حرفه ای و جوان ها در جشنواره ها اظهار کرد:«برای اینکه افراد حرفه ای را هم در بخش رقابتی جشنواره و نمایشگاه ها شرکت دهیم، می توان بخش مسابقه را به دو گروه سنی جوانان زیر 25 سال و افراد بالای 25 سال تقسیم کرد.»

ستاد خبری چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

تاريخ خبر:  1390/12/14