پنجشنبه 28 تير 1403
 7 اسفند ماه در سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران،افتتاحيه بخش فيلم هاي مستند جشنواره تجسمي فجر برگزار مي شود بازگشت

 افتتاحيه بخش فيلم هاي مستند چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر يكشنبه 7 اسفند ماه در سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران برگزا رمي شود.

به گزارش ستاد خبري چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر ، بخش فيلم مستند جشنواره تجسمي فجر با حضور هنرمندان و مسوولان سينما و هنرهاي تجسمي ساعت 16 يكشنبه 7 اسفند ماه در سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.

بخش فيلم هاي مستند هنرهاي تجسمي براي نخستين بار درجشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر قرار گرفته است.

اكبر عالمي ، محمد حسين حليمي ، عبدالحميد قديريان ، احمد ضابطي جهرمي و عليرضا قاسم خان داوري فيلم هاي مستند هنرهاي تجسمي را بر عهده دارند.

بخش فيلم هاي مستند هنرهاي تجسمي چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر 7تا 12 اسفند ماه جاري در سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.

ستاد خبري

چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر

تاريخ خبر:  1390/12/03