چهارشنبه 8 آذر 1402

                                                                                                                                                                                                        بازگشت

 

منصور آذري
متولد 1339
اخذ گواهينامه مجسمه سازي از كلاسهاي آزاد دانشگاه تهران 1375

سوابق:

عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران و رئیس هیئت مدیره دوره ششم
پذيرفته شده درنمايشگاه تويامورا ژاپن 1376
پذيرفته شده در سمپوزيوم مجسمه سازي swellاستراليا 2008,2009
پذيرفته شده در اولین نمایشگاه مجسمه های شهری 1387 تهران
پذيرفته شده  در اولین اکسپو مجسمه سازی تهران 1387 خانه هنرمندان
شركت در دوره دوم وپنجم بينال مجسمه سازي
ساخت پرتره اميركبيرجهت كتاب خانه اميركبيركرج
ساخت ونصب مجسمه باربردرخیابان ناصر خسرو تهران
ساخت یادمان شهدای 17شهریور تهران