چهارشنبه 8 آذر 1402
محسن حسن‏پور
 عضو رسمی هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سوابق:

- یازده سال مدیر گروه ارتباط تصویری در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید رجائئ.

2- یک سال مدیر گروه ارتباط تصویری در مقطع کاردانی علمی کاربردی سوره .

3- ده سال مدیر گروه ارتباط تصویری در مقطع کاردانی آموزشکده دخترانه کرج .

4- یک سال مدیر هنری سا زمان حفظ ارزشهای دفاع مقدس .

5- یک سال مدیر هنری وزارت کار و امور اجتماعی .

6- معلم نمونه در سال1374 شهرستان کرج .

7- استاد نمونه از سوی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1375 .

8- استاد نمونه دا نشگاه شهید رجائی در سالهای 1380 و1381 .

9- استاد نمونه دانشکده علمی کاربردی سوره در سالهای 1380 و1381 و1382 .

10- سرگروه داوری هنر جشنوار ه جوان خوارزمی بخش دانش آموزی از سال 1381 تاکنون.

11- شرکت در نمایشگاه آبرنگ موزه هنر های معاصر درسال 1368 .

12- شرکت در نمایشگاه آبرنگ و پاستل موزه آزادی در سال 1368 .

13- شرکت در نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک در سال 1368 .

14- شرکت در نمایشگاه آسیائی تصویرگران کتاب کودک در سال 1370 .

15- شرکت در نمایشگاه بین المللی تصویرگران کتاب کودک در سال 1372 .

16- شرکت در نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک در سال 1378 .

17- شرکت در نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک در سال 1380 .

18- عضو کمیسیون گروه گرافیک دفتر تالیف و برنامه نویسی وزارت آموزش و پرورش از سال 1372 تا1388 .

19- عضو کمیسیون گرو ه نقاشی از سال 1378 لغایت 1380 .

20- استاد نمونه آموزشکده دخترانه کرج در سال 1379.

21- برگزیده کشوری دومین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان کشور(بخش اساتید،گرافیک) درسال 1382.

22- سرگروه داوری هنرمسابقات آموزشکده های فنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش درسال 1376 اصفها ن و1377تهران ومشهد و1381کرج.

23- سرگروه داوری هنرمسابقات هنرجویان و دانشجویان و هنرآموزان در سال 1376.

24- داور هنرهفتمین و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستانهای کشور در سال 1383و1384.

25- برگزیده نخست کشوری سومین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان کشور(بخش اساتید،گرافیک) درسال1384.

26- برگزاری نمایشگاه انفرادی (گالری درسا) آبان1383.

27- برگزاری نمایشگاه انفرادی(فرهنگسرای هنر) بهمن 1383.

28- برگزاری نمایشگاه انفرادی(شهرستان خمین)به مناسبت روز معلم اردیبهشت1384.

29- شرکت درنمایشگاه بینال هنرمندان(فرهنگسرای نیاوران ) شهریور1384.

30- تصویرگری بیش از صد کتاب کودک ونوجوان.

31- عضو انجمن فرهنگی ،هنری تصویرگران کتاب کودک.

32- تالیف مقاله«هنرمندان به خودباوری می رسند» ،رویش شماره 3،ویژه چهارمین نمایشگاه بین المللی آثارتصویرگران کتاب کودک،آذر1378.

33- تالیف کتاب «آ شنایی با هنر»،1377وزارت آموزش وپرورش.

34- تالیف کتاب«مبانی تصویر سازی» ، وزارت آموزش وپرورش1384.

35- تالیف کتاب معلم« کارگاه گرافیک»، وزارت آموزش وپرورش 1384.

36- عضورسمی هیات علمی دانشگاه شهید رجائئ و رییس دانشکده عمرا ن دانشگاه شهید رجائی(درسال های83لغایت 86) .

37- شرکت درنمایشگاه گروهی تصویر گران با موضوع «شاهنامه فردوسی»اردیبهشت1387.

38- شرکت درنمایشگاه گروهی با عنوان«گورخر»آذر1387.

39- شرکت درنمایشگاه گروهی به مناسبت« هفته ی کتاب» آبان1387.

40- شرکت درنمایشگاه گروهی تصویرگران مهر1387.

41-- عضو کمیسیون گروه« پیش دانشگاهی هنر»، دفتر تالیف و برنامه نویسی وزارت آموزش و پرورش ازسال1389تاکنون.