چهارشنبه 8 آذر 1402 


سید فضل‏اله طباطبایی
1348/تهران
کارشناس ارتباط تصویری- دانشگاه تهران1376

سوابق:

کارشناس ارتباط تصویری- دانشگاه تهران1376
عضو 2 دوره هیات مدیره انجمن فرهنگی هنری تصویرگران
عضو انجمن فرهنگی هنری تصویرگران
عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
عضو انجمن بین‏المللی روزنامه نگارانIFJ
تصویرگر بیش از 25 جلد کتاب کودک و نوجوان
تصویرگر مطبوعات بزرگسال و خردسال
مدیر هنری و طراحی گرافیک مجله سروش کودکان
مدیر هنری و طراح گرافیک مجله ستارگان جزیره
مدیر هنری و طراح گرافیک فصلنامه رسانه
طراح گرافیک مجله تربیت
طراح گرافیک مجله کیهان فرهنگی
نمایشگاه انفرادی تصویرگری-گالری طراحان آزاد-1384
شرکت در نمایشگاه بین‏المللی تصویرگری کتاب کودک1378
شرکت در نمایشگاه بین‏الملی تصویرگری قصص قران1379 و 1381
شرکت در نمایشگاه سالانه انجمن فرهنگی هنری تصویرگران
شرکت در نمایشگاه تصویرگری براتسلاوا2001
شرکت در نمایشگاه تصویرگری ژاپن 2002
شرکت در نمایشگاه گرافیک ترکیه2010
شرکت در نمایشگاه تصویرگری براتسلاوا2011
داوری جشنواره هنرهای تجسمی قزوین
داوری جشنواره ملی جوان
عضو هیئت داوری جشنواره هنرهای تجسمی فجر
تدریس تصویرسازی و طراحی گرافیک در دانشگاهها و مراکز آموزشی