چهارشنبه 8 آذر 1402


 

پژمان رحیمی‏زاده
کارشناس ارشد ارتباط تصویری

سوابق:

طراحی و تصویر سازی روی جلد بیش از 300 عنوان کتاب و روی جلد مجلات

تصویرگری بیش از 40 عنوان کتاب کودک و نوجوان

طراحی و تصویر سازی پوستر و تصویر سازی صفحات داخل مجلات همچون کیهان بچه ها،جامعه سالم،جشن کتاب

شهرزاد،سروش،باران،کتاب ماه کودک و نوجوان

همکاری با وزارت آموزش و پرورش در زمینه تصویر سازی کتاب درسی

عضو هیئت داوران بخش تصویرگری جشنواره هنر کاریکاتور و نقاشی کودک و نوجوان 1385

عضو هیئت داوران بخش تصویرگری جشنواره هنر و امنیت1386

دبیر و عضو هیئت داوران بخش تصویرسازی جشنواره هنرهای تجسمی ازادگان1389

مدرس دروس تخصصی تصویرسازی در دانشگاه

1375 برنده جایزه و دیپلم افتخار طراحی جلد کتاب از پنجمین جشنواره کتاب کودک

برنده جایزه و دیپلم افتخار تصویرگریکتاب از جشنواره کودک

1378 برنده جایزه و قلم بلورین از پنجمین نمایشگاه دوسالانه

1379 برنده جایزه نخست و لوح افتخار از نمایشگاه قران

1380برنده جایزه نخست و لوح افتخار از جشنواره مطبوعات کودک

1381 دریافت دیپلم افتخار از مسابقه تصویرگران اسیایی

1382 دریافت لوح تشویق از نخستین نمایشگاه و مسابقه طراحی جلد کتاب

1383 دریافت دیپلم افتخار تصویرگری از مسابقه بین المللی کتاب های نوجوانان

1384برنده جایزه نخست وقلم بلورین از دوازدهمین جشنواره مطبوعات کشور

1385 برنده جایزه و تندیس طراحی پوستر از نخستین جشنواره مقاومت

1386 دریافت لوح تشویق از دومین دوسالانه پوستر جهان اسلام

1387 برنده جایزه و دیپلم افتخار از هفدهمین جشنواره کتاب کودک

1388 برنده جایزه نخست و تندیس از دوازدهمین جشنواره کتاب اسلام

1390 برنده جایزه و تندیس طراحی جلد از پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس