چهارشنبه 8 آذر 1402کیانوش غریب‏پور
بهمن 1373

کارشناس گرافیک/ دانشگاه هنر/ تهران/

سوابق:

فعالیت ها از 1384 : تدریس هنر به عنوان استاد مشاور و مدرس دانشگاه و مدرسه های آزاد هنر) ) Visual Arts

از 1379 : مشاوره در استراتژی برند سازی و همکاری در تدوین کمپین های تبلیغاتی به عنوان مدیر هنری

از 1374 : سازمان دهی و طراحی سیستم برای مراکز فرهنگی و هنری

از 1373 : مدیریت فرهنگی و اجرای مدیرت عامل در مراکز فرهنگی و هنری، سازمان ها و آژانس های طراحی

از 1373 : مدیریت هنری پروژه های فرهنگی و طراحی

از 1372 : پژوهش و تالیف در باره ی هنر

از 1370 : طراحی معماری داخلی، طراحی صحنه و فضاهای نمایشگاهی

از 1369 : طراحی گرافیک

از 1369 تا 1371 : طراحی عروسک های نمایشی

از 1386 : طراحی کارتون و تصویرگری برای مجلات و کتاب

عضویت ها عضو انجمن طراحان پوستر تئاتر ایران خانه ی تئاتر

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

عضو انجمن تصویرگران ایران

عضو سرای اهل قلم ایران

جایزه ها 1380 : جایزه ی اول طراحی آلبوم های موسیقی / هفدهمین جشنواره ی بین المللی موسیقی فجر

1380 : جایزه ی سوم طراحی جلد/ جشنواره ی کتاب سال رشد

1379 : جایزه ی بهترین تابلوی تبلیغات شهری/ شهرداری تهران

1379 : جایزه ی بهترین غرفه ی نمایشگاهی خارجی / نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران

1378 : جایزه ی اول گرافیک ششمین دوره ی کتاب سال دفاع مقدس

1375 : جایزه ی اول تصویرگری / پنجمین دوسالانه ی گرافیک ایران

1367 : جایزه ی تقدیری ریاست جمهوری برای نفر اول کنکور هنر در استان کردستان

سمت ها و شغل ها 1390 : دبیر دومین دوره ی جایزه ی «سرو نقره ای » نمایشگاه طراحان عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

1389 : عضو هیأت مدیره انجمن طراحان پوستر تئاتر ایران

1389 : عضو کمیته ی برنامه ریزی اولین دوره ی آزاد تخصصی مدیریت هنری انتشارات و نشریات در ایران

1389 : ناظر دوره های آموزش تصویرگری دیجیتال نویسا

1388 : عضو کمیته ی برنامه ریزی اولین دوره ی آزاد تخصصی تصویرگری در ایران

1388 : عضو شورای سیاست گذاری پنجین جشنواره ی فیلم پروین اعتصامی

از 1378 : عضو هیأت مدیره ی خانه ی زنان هنرمند ایران

از 1376 : مشاور هنری موسسه های انتشاراتی مختلف

از 1385 تا 1387 : عضو هیأت رییسه ی جایزه ی فرهاد مسابقه ی موسیقی خانه ی فرهاد مهراد

از 1385 : عضو بنیانگذار و دبیر دائمی جشنواره ی تصویرگری شاهکارهای ادبی ایران

از 1385 : ادیتور هنری نشر افق