پنجشنبه 30 فروردين 1403


 

عطیه مرکزی
متولد سال 1334- تهران
فارغ التحصیل کارشناسی رشته نقاشی از مجتمع دانشگاهی هنر

سوابق:

به مدت 10- 15 سال تصویرسازی نوجوان و جوان و بزرگسال

عضو پیوسته انجمن تصویرگران و عضو پیوسته انجمن نقاشان