چهارشنبه 5 مهر 1402

ابوالفضل همتی آهویی
متولد سال 1329­­­­­- آشتیان

سوابق:

تصویرگری کتابهای سنگها ،مجسمه سازی با خمیر کاغذ،سرخ و صورتی،دکمه،پرها و ...

دریافت جایزه از نمایشگاههای داخلی و خارجی (دریافت دیپلم IBBY از کشور آلمان(برلین)-1991 و برگزیده اول آسیائی تهران از کشور ایران- رتبه اول

چاپ آثار در کاتولوگ نمایشگاههای داخلی و خارجی ( همه کاتالوگهای تصویرسازی داخلی – ایران،همه کاتالوگهای گرافیک در ایران،کاتالوگهای نمایشگاه کره (کره-1994)

بینال گرافیک در کشور مجارستان (ورشو)-1993.)داور بین المللی نمایشگاه براتیسلاوا