چهارشنبه 8 آذر 1402
      محمد بهرامی

     لیسانس مجسمه سازی ازدانشکده هنر های زیبا 1376

    فوق لیسانس پژوهش هنر از دانشگاه هنرتهران

سوابق:

عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران

مشاور هنری در امور مجسمه های شهری سازمان زیبا سازی تهران 83-1380

عضو هییت علمی کمیسیون برنا مه ریزی وزارت آموزش وپرورش 85 -1384

کارشناس پروژه آثار حجمی تهران سازمان زیبا سازی و جهاد دانشگاهی 85 -1381

تدریس در دانشکده هنرهای زیبا . دانشگاه هنر . دانشگاه آزاد و آموزشگاههای آزاد ازسال 1380

طراحی وساخت مجسمه شهری در شهرهای تهران مشهد شیرازو...

برگزیده آثارحجمی دفاع مقد س 1384

برکزیده طراحی یادمان شهدای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واجرای اثر1384

برگزیده اولین بینال مجسمه های شهری ایران 1387

برگزیده تندیس پایداری 1387

ساخت تندیسهای موزه مردم شناسی قزوین 1386

تقدیر شده دردومین بینال مجسمه های شهری 1389

تقدیر شده در فراخوان پژوهشگاه صنعت نفت 1389

تقدیر شده در جشنواره هنرهای تجسمی آزادگان 1389