چهارشنبه 8 آذر 1402


 

 

مهکامه شعبانی

چالوس/ 1351                                                                                                          

کارشناسی گرافیک ازدانشگاه هنر و کارشناسی ارشدگرافیک ازدانشگاه الزهرا               

سوابق:

تصویرگر و طراح گرافیک و وب از 1379 تا اکنون

آثار :تصویرگری بیش از25 جلد کتاب در زمینه کودک - نوجوان و بزرگسال

· من پیدا شده ام/ سرور کتبی/به نشر/2003

· دوچرخه و پرنده/ فریبا کلهر/به نشر/2003

· مادربزرگ را در ماه دیدم/سرور کتبی/به نشر/2004

· ایلیای کوچک/ جمال الدین اکرمی/ پیک ادبیات/2007

· سربازی بزرگ یا سرداری کوچک/سعید روح افزا/کانون پرورش فکری/2007

· کودکان ماه/جمال الدین اکرمی/به نشر/2008

· یک سبد خاطره /محسن هجری/ کانون پرورش فکری/2007

· پرنده سخنگو/شکوه قاسم نیا/ کانون پرورش فکری /2008

· پسر کرم به دوش /نرگس آبیار/افق/2008

· به دنبال فلک/منوچهر کریم زاده/ کانون پرورش فکری /2008

· شمس پرنده /اشعار مولانا/نظر/2008

· جوامع الحکایات /سوره مهر/2009

· سفر در شب/ احمدرضا احمدی/ کانون پرورش فکری /2009

· باران صدایم می کند/محمد رضا شمس/ کانون پرورش فکری /2009

· خورشید خانوم مامان شده/پیدایش/2009

· عروسی بوی عید/پیدایش/2009

· در به در به دنبال احمدرضا احمدی / احمدرضا احمدی/2009

· 3 قصه/ منوچهر کریم زاده /طرح نو/2010

· تب 64 درجه جادوگر خوشگله/فریبا کلهر/افق/2010

· دیو سیاه دم به سر/طاهره ایبد/امیرکبیر/2011

· افسانه های کهن ایرانی/ سرور پوریا/فرشتگان/2011

· خاله سوسکه کجا می ری؟/سرور پوریا/فرشتگان/2011

· قصه های پیامبر و فرزندانش/نقی سلیمانی/امیرکبیر/2011

· خورشید خانم و زرافه/شراره مهرچی /فرشتگان/2012

· افسانه های ایرانی/ویدا/ 2012

موفقیت ها:

دیپلم افتخار پنجمین نمایشگاه تصویر سازی تهران2002-دیپلم افتخار موزه هنرهای معاصر تهران 2004- جایزه دوم و پلاک نقره جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی تهران 2007برای کتاب شمس پرنده- جایزه اول سومین دوره جشنواره تصویر گری کتابهای درسی2007- جایزه دوم دربینال جهانی ادیان توحیدی2008- شرکت درنمایشگاه تصویرگری زاگرب2008-برگزاری ورک شاپ در شهر زاگرب 2008 -منتخب جشنواره براتیسلاوا 2009و2011- جایزه اول جشنواره تصویرگری نیایش 2009 برای کتاب باران صدایم می کند- منتخب دو دوره جشنواره کتابهای برگزیده در مجله سلام بچه ها2007و2009 برای کتابهای یک سبد خاطره و به دنبال فلک- منتخب جشنواره کتابهای برتر سال 2009و2010 برای کتابهای پسر کرم به دوش و کودکان ماه– منتخب کتاب های برگزیده سال شورای کتاب کودک 2009 برای کتاب به دنبال فلک