چهارشنبه 8 آذر 1402

بازگشت
    محمد حیدری
متولد 1338 ـ ابرقو                                                                                                            
اخذ مدرك استادي در سال 1378                                                                    
سوابق:
تدريس در دانشگاه هاي آزاد، دانشگاه الزهراء و دانشگاه كابل
آثار : بخش شكسته خواني كلك شيدايي / 1369 ساغر و سامان/ 1371 سواران آفتاب / 1362 فرمان حضرت امير به مالك اشتر / 1366 كتاب "از نيستان" ويژگي اثر : (چليپا نويسي در خط شكسته نستعليق)، به خط و تاليف: استاد محمد حيدري، انتشارات انجمن خوشنويسان ايران،سال 1387 6 مادر / 1370 مشعله خاوري / 1373