يكشنبه 14 خرداد 1402
 

 

صداقت جباري كلخوران
متولد 1340ـ اردبيل

فوق‌ليسانس گرافيك، دانشگاه تربيت مدرس، ايران ـ 1370.

سوابق:

ايران / نستعليق 1379.
تدريس در انجمن خوشنويسان ايران/ سال 1362 تاكنون.
تدريس در دانشكده هنرهاي زيبا/ دانشگاه تهران / مقاطع ليسانس و فوق‌ليسانس/1363 تاكنون.
تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي / مقطع ليسانس/ 1368 تا 1369.
تدريس در دانشگاه هنر / مقطع ليسانس / سال 1368 تا 1372.
تدريس در فرهنگسراي نياوران/ يك ترم در مقطع ليسانس/1371.
تدريس در دانشگاه الزهرا / يك ترم / مقطع ليسانس/1372.
تدريس در دانشگاه تربيت مدرس / مقطع فوق‌ليسانس/1372 تا 1375.
تدريس در مجتمع عالي سوره / فقط بصورت پروژه ليسانس/1375.
عضو هيأت داوران مسابقات خوشنويسي دانشجويان سراسر كشور /1368.
عضو هيأت داوران اولين بي‌ينال تجربي حوزه‌هنري /1371.
عضو هيأت داوران دومين بي‌ينال تجربي دانشجويان هنر/ 1374 .
عضو تعيين شايستگي آرمهاي دانشگاههاي سراسر كشور / سال 1374 تاكنون.
عضو هيئت انتخاب ششمين نمايشگاه دوسالانه گرافيك ايران.
مسئول رشته گرافيك در دوره فوق‌ليسانس / دانشكده هنرهاي زيبا /دانشگاه تهران / سال 1378 تاكنون.
عضو هيئت انتخاب و داوران نمايشگاه بزرگ خوشنويسي سال تكريم حضرت علي (ع) /1379.
عضو هيئت داوري گرافيك اولين نمايشگاه بين‌المللي دوسالانه هنرهاي تجسمي دانشجويان مسلمان/1379.
عضو هيئت داوري اولين خوشنويسي نمايشگاه بين‌المللي دوسالانه هنرهاي تجسمي دانشجويان مسلمان /1379.

چاپ اثر در كتاب و مجلات
مجله شعر زن روز/ 1364.
گزيدة اشعار علامه اقبال لاهوري/ انتشارات انجمن خوشنويسان ايران/ 1364.
مجموعه آثار خوشنويسان معاصر ايران (2) (يادواره اولين كنگره خوشنويسان سراسر)/ انتشارات انجمن خوشنويسان ايران/ 1366.
مقايسه مفردات چهار خوشنويسي بنام تاريخ نستعليق ايران (رساله)/ 1367.
رقم مهر، گزيده، غزليات حافظ/ انتشارات انجمن خوشنويسان ايران/ 1367.
مجموعه آثار خوشنويسان معاصر (به مناسبت پنجمين كنگره ادب و هنر)/ انتشارات انجمن خوشنويسان ايران.
مجموعه كوكب هدايت/ نشر شاهد/ 1369.
هزار فراز فردوسي در آئينه شاهنامه/ بزرگداشت فردوسي/ انتشارات انجمن خوشنويسان ايران/ 1369.
سوگنامه/ برگزيده اشعار شاعران معاصر در سوگ امام‌خميني/ موسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني/ 1369.
تحفه كرمان (كنگره بزرگداشت خواجوي كرماني)/ انتشارات انجمن خوشنويسان ايران/ 1370.
ترجيح‌بند اشعار امام‌خميني بزبان تركي/ موسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني/ 1370.
بررسي اصول و الگوي خوشنويسي در آثار ميرعماد (رساله)/ 1371.
ده غزل از اشعار استاد اوستا/ حوزه هنري/ 1372.
مجله شعر/ شماره اول و سوم/ حوزه هنري/ 1372.
مصاحبه در كيهان فرهنگي/ شماره 10/ كيهان/ 1372.
كتاب سومين و چهارمين و ششمين دوسالانه گرافيك ايران/ موزه هنرهاي معاصر ايران/ 1377ـ1373ـ1371.
چاپ مقاله/ مجله هنرهاي زيبا/ شماره 1/ دانشگاه تهران/ هنرهاي زيبا/ 1375.
كتاب كلك مسكين/ آثار نخستين جشنواره جهان اسلام/ موزه هنرهاي معاصر ايران/ 1376.
چاپ تابلو نقاشيخط/ مجموعه عاشورا/ حوزه هنري/ 1376.
چاپ 36 آرم/كتاب نشانه/ 1377.
چاپ 10 غزل از حافظ/ انتشارات يونسكو/ 1999 ميلادي.