چهارشنبه 8 آذر 1402


 

مصطفی گودرزی
متولد 1339 ـ بروجرد
فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا تهران
فوق لیسانس و دکترای هنرهای تجسمی از دانشگاه رن فرانسه
دکترای تاریخ هنر از دانشگاه سوربن فرانسه

سوابق:

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
جایزۀ نمایشگاه بین المللی گرافیک درمسکو1366
جایزه اولین نمایشگاه سالانه گرافیک در تهران و دومین دو سالانه نقاشی معاصر تهران1372
برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و سایرکشورها