جمعه 29 تير 1403


بازگشت
نر گس حريريان
متولد 1352 - تهران 
كارشناسى مجسمه سازى از دانشکده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران
كارشناسى ارشد پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا
سوابق:

عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
عضو هیئت داوران نمایشگاه مجسمه های کوچک انجمن مجسمه سازان-زمستان 86
عضو هیئت داوران مسابقه حجمی معراج مولوی (موزه امام علی)-تابستان 87
عضو انجمن مجسمه سازان ایران
عضو شورای آموزشی گروه تجسمی پردیس هنرهای زیبا
عضو هیئت داوران فراخوان مجسمه جهت نصب در میادین شهر بیرجند- تابستان 89